Material didàctic

El material Una ciutadania crítica, és una seqüència didàctica creada per a introduir l’anàlisi dels mitjans de comunicació dins l’àmbit de l’Educació per a la ciutadania. Està organitzat en deu unitats didàctiques que tracten deu qüestions diferents d’àmbits com la publicitat, els informatius o la manipulació de les imatges. Tot i estar pensat per a l’Educació per a la ciutadania, us serà útil en qualsevol altre àmbit que el vulgueu fer servir i podreu adaptar-lo també per a altres edats. Material didàctic: Una ciutadania crítica

Xavier Breil